Dr Magdalena Falkowska — psychiatra Wrocław

Jest specjalistą z dziedziny psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na ostrych oddziałach psychiatrycznych, jak również w lecznictwie ambulatoryjnym. Obecnie na co dzień pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, we Wrocławskim Ośrodku Terapii Uzależnień. W Centrum Medycznym Equisetum zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń z zakresu depresji, zaburzeń nerwicowych i obsesyjno — kompulsywnych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, otępień i powiązanych z nimi zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń snu i rytmu dobowego, korygowaniem zachowań powiązanych z upośledzeniem umysłowym. Konsultuje pacjentów uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki), nadając właściwy kierunek leczenia całego procesu uzależnienia. Zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem powikłań uzależnień (zaburzenia nastroju, psychozy, zespoły abstynencyjne).