Dr hab. n. med. Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch — hematolog dziecięcy Wrocław

Jest specjalistą pediatrą oraz specjalistą onkologiem i hematologiem dziecięcym.
Na co dzień jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul Borowskiej, gdzie w Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” pracuje na stanowisku starszego specjalisty.  W 2011 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie pt.: „Wyniki leczenia ciężkiej anemii aplastycznej u dzieci przy zastosowaniu globuliny antytymocytarnej pochodzenia króliczego”, której promotorem był prof. dr hab. Michał Matysiak. 

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów pediatrycznych w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej. Diagnozuje i leczy między innymi:

  • białaczki,

  • interpretuje nieprawidłowości/odchyleń w morfologii krwi

  • prowadzi diagnostykę powiększonych węzłów chłonnych

  • chłoniaki

  • ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

  • ciężka anemia aplastyczna (SAA)

  • zespól hemofagocytarny (HLH)

  • powikłania infekcyjne w onkologii i hematologii dziecięcej

  • transplantacja komórek krwiotwórczych