Centrum Medyczne Equisetum
ul.: Zwycięska 14 ca/b
53–033 Wrocław

telefon: +48 71 77 76 777

email: info@equisetum.pl

Godziny otwarcia:

Poniedzi­ałek 9:00 — 19:00
Wtorek 9:00 — 19:00
Śro­da 9:00 — 19:00
Czwartek 9:00 — 19:00
Piątek 9:00 — 19:00
Sob­o­ta 9:00 — 12:00 — wybrane sobo­ty
Niedziela Zamknięte

Rejestracja internetowa czynna jest przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu!

Mogą Państ­wo skon­tak­tować się z Nami  tele­fon­icznie, pod numerem tele­fonu: +48 71 77 76 777 lub  pisząc bez­po­śred­nio na adres mailowy: info@equisetum.pl

Dojazd komu­nikacją miejską:

127 — vis-à-vis Cen­trum Medy­cznego Equi­se­tum zna­j­du­je się pęt­la auto­bu­sowa z przys­tankiem “Zwycięs­ka”, na którym zatrzy­mu­je się auto­bus linii 127, jadą­cy z Kozanowa, przez plac 3 Maja, ul. Zaporoską, Hallera, Ślężną i Ołtaszyńską.

112,113 — Auto­busy tych linii dowiozą Państ­wa do naszego Cen­trum Medy­cznego z okolic Dwor­ca Głównego przez ul. Borowską i Gro­ta-Roweck­iego. Należy wysiąść na przys­tanku “Stra­chowskiego” lub “Św. Ojca Pio”.

Parkin­gi:

Przed Cen­trum Medy­cznym Equi­se­tum zna­j­du­ją się miejs­ca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a w bezpośred­niej okol­i­cy dar­mowe parkin­gi naziemne. W sąsied­nim budynku super­mar­ke­tu zna­j­du­je się duży odpłat­ny park­ing podziem­ny.

 

Tutaj jesteśmy:

 

 

Jak do Nas dojechać: