Dr Andrzej Pawlaczek - kardiolog Wrocław

Jest specjalizantem z dziedziny kardiologii. Na co dzień pracuje w Ośrodku Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów z chorobami kardiologicznymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, wady serca, wady zastawek serca, interpretuje zapisy EKG, wyniki USG ECHO serca. Kieruje na badania Holter 24 godzinne EKG oraz Holter RR 24 godzinny zapis ciśnienia tętniczego.