Dr n. med. Marek Mak — kardiochirurg Wrocław

Jest specjalistą kardiochirurgii, na co dzień pracuje w Klinicznym Oddziale Kardiochirurgii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Weigla. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych. Obronił rozprawę doktorską pt. “Ocena wpływu mikrokrążenia pozaustrojowego na uzyskane parametry hematologiczne i prozapalne u chorych poddanych pomostowaniu wieńcowemu”. Na podstawie tej pracy naukowej, dr Marek Mak wraz z zespołem współpracowników jako pierwszy w Polsce wprowadził metodę mikrokrążenia pozaustrojowego do operacji kardiochirurgicznych, dzięki której istotnie maleje zapotrzebowanie na przetaczanie preparatów krwi po operacjach kardiochirurgicznych.

Posiada ogromne, wieloletnie doświadczenie operacyjne w bardzo szerokim zakresie operacji chirurgicznych serca u dorosłych, takich jak:

  • pomostowanie aortalno-wieńcowe (BY-PASSY) w chorobie niedokrwiennej serca,

  • operacje na zastawkach serca (wymiana i naprawa),

  • zabiegi małoinwazyjne zastawki aortalnej, mitralnej,

  • operacje tętniaków aorty wstępującej,

  • przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVI),

  • wideotorakoskopowa ablacja przywracająca prawidłowy rytm zatokowy serca w migotaniu przedsionków (operacja o spektakularnej skuteczności!)

  • guzy serca

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów ze schorzeniami z zakresu kardiochirurgii, kwalifikuje do zabiegów kardiochirurgicznych, konsultuje pacjentów po przebytych operacjach serca.