Dr Anna Tarnawska - kardiolog Wrocław

Jest specjalistką kardiologii i chorób wewnętrznych.  Posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane w Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca (w tym na stanowisku Zastępcy Ordynatora Klinicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego) w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu i utratami przytomności, kwalifikacji do zabiegów elektrofizjologicznych oraz kontroli urządzeń wszczepialnych (stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji).

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów z chorobami kardiologicznymi takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca, kołatania serca i utraty przytomności, wady zastawek serca.
Przeprowadza także kwalifikacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi serca, wykonuje szczegółowe badanie przezklatkowe ECHO serca oraz 24–48 godzinne badania Holter EKG.