Holter RR, czyli automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) prowadzony jest zwykle w
czasie 24 godzin z zaprogramowanymi interwałami kolejnych pomiarów co 15 ÷ 30 minut w okresie aktywności oraz 30 ÷ 60 minut w czasie snu. Urządzenie składa się z mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego, zwykle zakładanego na lewe ramię, oraz podłączonego do niego przewodem modułu sterującego, który jest umieszczony w małej torebce noszonej przez pacjenta na pasku.

W Centrum Medycznym Equisetum dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami, wyjątkowo małymi i lekkimi, dzięki czemu możemy do minimum zredukować niedogodności związane z przeprowadzeniem badania. 

Wskazania do wykonywania badania Holter RR:
1. Potwierdzenie rozpoznania nadciśnienia tętniczego u pacjentów z
nadciśnieniem 1. stopnia w pomiarach gabinetowych i niskim/umiarkowanym
ryzykiem sercowo-naczyniowym.
2. Podejrzenie nadciśnienia białego fartucha.
3. Podejrzenie nadciśnienia tętniczego maskowanego.
4. Podejrzenie hipotonii (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utraty
przytomności) lub dysfunkcji układu autonomicznego.
5. Wykrywanie prawdziwego lub rzekomego nadciśnienia opornego -
podejrzenie efektu białego fartucha u pacjentów z leczonym nadciśnieniem
tętniczym.
6. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży.
7. Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z jaskrą.
8. Ocena wysokości ciśnienia tętniczego w nocy i jego spadku u chorych z OBS,
cukrzycą, PChN oraz po przeszczepieniu narządów unaczynionych.

Przeciwwskazania do wykonywania ABPM
1. Stosowanie mankietu nad raną może powodować dalsze szkody dla
pacjenta.

2. W przypadku obecności dostępu wewnątrznaczyniowego, terapii lub
przetoczki tętniczo-żylnej (A-V) wywieranie nacisku na dowolną kończynę
przez mankiet (tymczasowa ingerencja w przepływ krwi) może spowodować
obrażenia u pacjenta.

3. Należy rozważyć zastosowanie mankietu i jego wywierania nacisku na ramię
po stronie mastektomii lub usuniętych węzłów chłonnych.

4. Zwiększenie ciśnienia w mankiecie może tymczasowo spowodować utratę
funkcji równocześnie używanego, monitorującego innego urządzenia na tej
samej kończynie.

Aby zarejestrować się na badanie prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją, pod numerem telefonu  +48 71 77 76 777 lub skorzystać z rejestracji internetowej.