Dr n. med. Anna Zubkiewicz - gastrolog Wrocław

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 2007 roku jest  pracownikiem Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Podczas pracy na Klinice uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, gastroenterologii Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w czasopismach medycznych, współautorem, tłumaczem rozdziałów do książek specjalistycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów przyjmowanych na oddział Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

W centrum medycznym Equisetum zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby.