Dr Maciej Banasiak — kardiolog echo serca Wrocław

 

Jest specjalistą kardiologii. Na co dzień pracuje w pracowni echokardiografii, gdzie przeprowadza szczegółowe badania ECHO serca przezklatkowe i przezprzełykowe.

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów z chorobami kardiologicznymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, wady serca, wady zastawek serca. Przeprowadza także kwalifikacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi serca, interpretuje zapisy EKG, wyniki USG ECHO serca. Wykonuje szczegółowe badania przezklatkowe USG ECHO serca. Opisuje i kieruje na badania Holter 24 godzinne EKG.

 

dr Maciej Banasi­ak — akredy­tac­ja Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego do wykony­wa­nia USG echo ser­ca