Dr Konrad Kubicki — neurochirurg Wrocław

Jest specjalistą neurochirurgii. Na co dzień pracuje w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej, na stanowisku starszego asystenta. 

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów ze schorzeniami układu neurologicznego oraz z chorobami naczyniowymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego — mózgu, takimi jak tętniaki czy malformacje tętniczo-żylne.

Kwalifikuje pacjentów do zabiegów neurochirurgicznych oraz do operacji wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków i malformacji tętniczo-żylnych mózgu (tzw. embolizacji tętniaków).