Holter EKG Wrocław

Holter EKG czyli 24-godzinna rejestracja zapisu EKG, to badanie polegające na ciągłym, całodobowym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca. Ważne jest, by podczas badania pacjent prowadził normalną, codzienną aktywność, co pozwala uchwycić zaburzenia pracy serca zdarzające się na tyle rzadko czy sporadycznie, iż są trudne do wychwycenia podczas standardowego badania EKG wykonywanego podczas konsultacji kardiologicznej.

W Centrum Medycznym Equisetum dysponujemy nowoczesnym urządzeniem, wyjątkowo małym i lekkim, dzięki czemu możemy do minimum zredukować niedogodności związane z przeprowadzeniem badania. 

Urządzenie składa się elektrod przyklejanych na skórę klatki piersiowej oraz podłączonego przewodami rejestratora umieszczanego w dyskretnej torebce noszonej na szyi. Co ważne, wszystkie elementy urządzenia mogą z powodzeniem zostać ukryte pod ubraniami, umożliwiając codzienne czynności, pracę czy naukę.

Wskazania do przeprowadzenia badania określa lekarz specjalista kardiologii i są to między innymi:

  • diagnostyka zaburzeń rytmu (sporadycznie występujące skurcze dodatkowe nadkomorowe i komorowe, częstoskurcze, bloki serca)

  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego

  • ocena czynności stymulatora/rozrusznika serca

  • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego

  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności

Aby zarejestrować się na badanie prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją, pod numerem telefonu 71 777 6 777