Poradnia Kardiologii Sportowej prowadzona jest przez:

dr Macieja Banasiaka — specjalistę kardiologii.

Poradnia kardiologii sportowej jest skierowana do wszystkich aktywnych sportowców, bez względu na poziom zaawansowania i wytrenowania. W głównej mierze ukierunkowana jest na uprawiających sporty wytrzymałościowe, takie jak biegi, kolarstwo, triathlon, pływanie, wioślarstwo itp.

Celem konsultacji prowadzonych w ramach poradni kardiologii sportowej jest wykrycie chorób serca i układu sercowo-naczyniowego przebiegających bez wyraźnych objawów, a mogących objawić się podczas dużych obciążeń wysiłkowych. W szczególności dotyczy to oceny ryzyka wystąpienia nagłej śmierci sercowej u sportowca, na przykład podczas biegu maratońskiego.

Konsultacja lekarza specjalisty kardiologa, przeprowadzona w ramach poradni kardiologii sportowej składa się z oceny wstępnej, do której należy:

  • wywiad rodzinny,

  • badanie lekarskie, pomiary ciśnienia krwi

  • badanie EKG z 12 odprowadzeń.

oraz badań dodatkowych, do których należy:

  • badanie USG serca (ECHO serca),

  • Holter EKG (24-godzinny zapis EKG).

 

Aktualne zalecenia odnośnie sercowych badań profilaktycznych u aktywnych sportowców są następujące:

  • EKG z 12 odprowadzeń    — 1 na rok,

  • USG serca (ECHO serca) —  1 na 2 lata.

Na życzenie pacjenta, w sytuacji braku kardiologicznych przeciwwskazań do prowadzenia treningów, startów w zawodach itp, lekarz konsultujący wydaje stosowne zaświadczenie.

Lekarze kardiolodzy konsultujący w ramach poradni kardiologii sportowej sami należą do aktywnych sportowców amatorów, dzięki czemu cechują się wyjątkowym zrozumieniem zagadnień jakie mają miejsce w sercu i układzie sercowo-naczyniowym poddanym dużym obciążeniom treningowym.

Zachęcamy wszystkich aktywnych sportowców, zarówno zawodowych jak i amatorów, do regularnych badań profilaktycznych serca.