Dr Anna Tarnawska - kardiolog Wrocław

Jest specjalistką kardiologii i chorób wewnętrznych. Na co dzień pracuje w Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu i utratami przytomności, kwalifikuje do zabiegów elektrofizjologicznych oraz zajmuje się kontrolą urządzeń wszczepialnych (stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji).


W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów z chorobami kardiologicznymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, wady serca, wady zastawek serca. Przeprowadza także kwalifikacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi serca, interpretuje zapisy EKG, wyniki USG ECHO serca. Wykonuje szczegółowe badania
przezklatkowe USG ECHO serca. Kieruje na badania Holter 24 godzinne EKG.