Dr n. med. Przemysław Szyber — chirurg naczyniowy Wrocław

 

Jest specjalistą chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Na co dzień pracuje w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w Klinice Chirurgicznej. 

Doświadczenie w leczeniu chorób naczyń zdobywał podczas pracy w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej w latach 2006–2019. Posiada także doświadczenie w działalności naukowo-dydaktycznej potwierdzone uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych w 2010r.

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów z chorobami naczyń, szczególnie takimi jak:

- miażdżyca aorty i tętnic kończyn dolnych

- miażdżyca tętnic szyjnych

- tętniaki aorty i innych tętnic

- choroby układu żylnego kończyn dolnych (np. żylaki, zespół pozakrzepowy, itp.)

- naczyniowe powikłania cukrzycy

- zespoły uciskowe (w tym zespół górnego otworu klatki piersiowej — TOS)

Wykonuje badania ultrasonograficzne układu tętniczego (m.in. tętnic szyjnych, aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych) i żylnego (układ żylny kończyn dolnych).

Interpretuje dostarczone wyniki naczyniowych badań obrazowych (m.in. tomografii komputerowej, angiografii, itp.).

Kwalifikuje do leczenia operacyjnego lub zachowawczego.

Nadzoruje przebieg leczenia zachowawczego, rehabilitacji, gojenia ran itp.