Dr n. med. Agnieszka Matkowska — Kocjan – specjalista chorób zakaźnych, pediatra Wrocław

 

Jest specjalistą pediatrii i chorób zakaźnych. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu (2005–2010), obroniła pracę doktorską w dziedzinie hematologii dziecięcej. Od 2008 roku pracuje w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (obecnie na stanowisku adiunkta), w której między innymi współprowadzi poradnię konsultacyjną ds. szczepień ochronnych oraz pełnię funkcję adiunkta dydaktycznego do spraw studentów anglojęzycznych.

Współpracuje również naukowo i jako tłumacz z czasopismem “Medycyna Praktyczna — Pediatria” i “Medycyna Praktyczna — Szczepienia”. Jest autorką lub współautorką ponad 50 publikacji polsko- i anglojęzycznych. 

W Centrum Medycznym Equisetum realizuje:

  • konsultacje pediatryczne (choroby wieku dziecięcego, badanie dzieci zdrowych — wizyty patronażowe, bilanse, itd.),

  • konsultacje w dziedzinie chorób zakaźnych dzieci i dorosłych

  • poradnictwo dotyczące szczepień ochronnych (szczepienia niemowląt i dzieci zdrowych, szczepienia pacjentów z chorobami przewlekłymi, z niedoborami odporności, po niepożądanych odczynach poszczepiennych, indywidualne kalendarze szczepień u pacjentów z opóźnieniami w realizacji szczepień itd.).

Pani doktor Agnieszka Matkowska-Kocjan uzyskała na egzaminie specjalizacyjnym w dziedzinie chorób zakaźnych najlepszy rezultat ze wszystkich lekarzy w Polsce!

Pani dok­tor współpracu­je z wydawnictwem Medy­cy­na Prak­ty­cz­na: