Dr n. med. Jan Biegus - kardiolog Wrocław

 

Jest specjalistą kardiologii. Na co dzień pracuje w Klinice Kardiologii we Wrocławiu, na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej. Jest autorem ponad 15 artykułów naukowych oraz rozdziałów książek i podręczników z zakresu kardiologii. W 2016 roku obronił pracę doktorską, w której analizował zaburzenia wątroby u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. 

W Centrum Medycznym Equisetum konsultuje pacjentów z chorobami kardiologicznymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, wady serca, wady zastawek serca. Przeprowadza także kwalifikacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi serca, interpretuje zapisy EKG, wyniki USG ECHO serca. Kieruje na badanie Holter 24 godzinne EKG.