Lek. med. Piotr Bobiński — chirurg onkolog Wrocław

Jest specjalistą chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej 4.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Kompetentny, sprawny i wszechstronny chirurg. Doświadczony endoskopista o szerokim zakresie wykonywanych zabiegów w zakresie endoskopii diagnostycznej oraz zabiegowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2005 roku. Laureat nagrody „Primus inter Pares”. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej odbył pod kierownictwem dr Tomasza Kulpy. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej odbył pod kierownictwem prof. dr hab. Zorana Stojceva oraz dr Cezarego Kaczmarkiewicza. Uczestnik rocznego stypendium naukowego w Niemczech. Uczestnik licznych szkoleń doskonalących w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W roku 2015 uzyskał Certyfikat Umiejętności Endoskopowych Polskiego Towarzystwa Chirurgów.
W roku 2018 uzyskał Dyplom Umiejętności Endoskopowych Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych.
Wykładowca w dziedzinie endoskopii na Akademii Pomorskiej oraz w Ośrodku
Konsultingowo- Szkoleniowym Kadr Medycznych we Wrocławiu.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób nowotworowych układu
pokarmowego, gruczołu piersiowego, tarczycy, skóry i tkanek miękkich. Prowadzi badania
profilaktyczne w kierunku chorób rozrostowych. Bierze czyny udział w pracach Konsylium
Onkologicznego, kwalifikując pacjentów do wielospecjalistycznego leczenia
onkologicznego.
Empatia oraz szczery, uważny stosunek do chorego pozwalają mu nawiązać dobry
kontakt z pacjentem. Ceni pracę w Poradni, jako miejsca w którym buduje się zaufanie
między lekarzem a pacjentem, wspólnie planuje się i wdraża skuteczne leczenie
chirurgiczne oraz nadzoruje proces gojenia i usprawniania pacjenta.
Konsultuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

W Centrum Medycznym Equisetum zajmuje się konsultowaniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem choroby nowotworowej, między innymi skóry, piersi, płuc, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, mięsaków. Prowadzi także poradnictwo w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Kwalifikuje do operacji onkologicznych, usuwa zmiany skórne wobec których istnieje podejrzenie procesu nowotworowego.